Kundesentre som callsentre

Fafo lager avgrenset notat om nye driftsformer innen kundebehandling.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2004
  • Avsluttes:
    januar 2005

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor i Norge