Skip to main content
  • Fafo-notat 2005:07
  • Sigmund Aslesen

EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft

Fafo Østforum

  • Fafo-notat 2005:07
 

Notatet omhandler mulige konsekvenser av EU-utvidelsen for skipsverft i Norge. I notatet presenteres og drøftes fire ulike typer av tilpasninger til utvidelsen, utviklet med basis i skipsverftenes produksjons- og arbeidskraftstrategier.

  • Publisert: 7. januar 2005
  • Ordrenr. 766
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen