Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier
Likelønn i kommunesektoren

Mona Bråten og Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2000:02

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Åsmund Arup Seip

Fafo har på oppdrag fra Norsk Lærerlag gjennomført en undersøkelse om lønnsutvikling og likelønn i lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor. Undersøkelsen består av to delprosjekter som har resultert i to notater. Dette notatet tar for seg viktige endringer i forhandlingssystemet i KS-området på 1990-tallet. Hovedvekten er lagt på innføringen av lokale forhandlinger. Hvilke vilkår lokale forhandlinger gir for likelønnsutviklingen, blir særlig diskutert.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 635