Fafo-notater

Rapportsøk

Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor

Nina-M. Kristiansen Skalle

Fafo-notat 2000:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Dette notatet er en del av et prosjekt Fafo har gjennomført for Norsk Lærerlag (NL). Organisasjonen ønsker forut for tariffoppgjøret 2000 å se nærmere på forholdet mellom lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i Norge, og NL er spesielt opptatt av kommunal sektor og førskolelærernes situasjon. Notatet tar for seg statistikk og tidligere forskningsresultater på likelønnsområdet.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 636