Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht

Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 816

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Utgitt: 1992 Id-nr.: 816