Fafo-notater

Rapportsøk

Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 817

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Utgitt: 1992 Id-nr.: 817