Fafo-notater

Rapportsøk

Når demningen brister
Arbeidsmarkedsbasert velferd – velferdsstatens fragmentering?

Jon M. Hippe

Fafo-notat 818

Forskningstema: Pensjon

Utgitt: 1992 Id-nr.: 818