• Fafo-rapport 2015:17
  • Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

  • Fafo-rapport 2015:17
 

Hvordan er arbeidsmiljøet i norske sykehus? Vi er særlig opptatt av omstillinger, arbeidstidsordninger, ansettelsesformer og kompetansebehov. Vi undersøker hvordan ledere, tillitsvalgte og verneombud vurderer disse områdene, og om de samarbeider om utfordringer de står overfor. Studien bygger på undersøkelser gjennomført våren og høsten 2014, og den viser at særlig ledere og tillitsvalgte vurderer ulike spørsmål forskjellig. Undersøkelsen er finansiert av Arbeidstilsynet.

  • Publisert: 12. mars 2015
  • Ordrenr. 20422
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0199-4 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0200-7 (nettutgave) ISSN 0801-6143