• Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

  • Fafo-rapport 2015:17
  • Fafo-rapport 2015:17

Hvordan er arbeidsmiljøet i norske sykehus? Vi er særlig opptatt av omstillinger, arbeidstidsordninger, ansettelsesformer og kompetansebehov. Vi undersøker hvordan ledere, tillitsvalgte og verneombud vurderer disse områdene, og om de samarbeider om utfordringer de står overfor. Studien bygger på undersøkelser gjennomført våren og høsten 2014, og den viser at særlig ledere og tillitsvalgte vurderer ulike spørsmål forskjellig. Undersøkelsen er finansiert av Arbeidstilsynet.

  • Publisert: 12. mars 2015
  • Ordrenr. 20422