Skip to main content
  • Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Utjevning eller mot nye kompetansegap?

  • Fafo-rapport 2015:09
  • Fafo-rapport 2015:09

Gode lærevilkår på jobben og et gratis og velutbygget utdanningssystem er sentrale betingelser for at norsk arbeidsliv har klart å kombinere små lønnsforskjeller og høy produktivitet.  I denne rapporten retter vi blikket mot trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere, og spør: Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv? Spørsmålet undersøkes med utgangspunkt i arbeidstakeres utdanningsnivå og ansettelsesforhold. Vi undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.  

  • Publisert: 12. mars 2015
  • Ordrenr. 20414