Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark?

Leif E. Moland og Lise Lien

Fafo-rapport 2013:37

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Hvorfor har kommuner i Finnmark dobbelt så mange heltidsansatte som gjennomsnittskommunen i Norge? Heltidsarbeid står sterkt i arbeidskulturen og organisasjonskulturen i flere finnmarkskommuner. En stor andel av kvinnene jobber heltid, fordi de både kan og vil. Arbeidsgiverne på sin side tilbyr heltidsstillinger fordi de trenger arbeidskraften. Til sammen strekker partene i arbeidslivet seg langt for å finne nye måter å organisere arbeidet og arbeidstiden på. Mange av finnmarkskommunene praktiserer på denne måten det KS, Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund i fellesskap er blitt enige om i sin heltidserklæring.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20327