Skip to main content
  • Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter

Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper

  • Fafo-rapport 2013:36
  • Fafo-rapport 2013:36

Hvordan er det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i Norge når man har ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn? Denne rapporten tegner opp ulike erfaringer. Noen lever åpent og møter aksept for det, mens andre må bryte kontakten med sin familie. Mange synes det er vanskelig å komme inn i LHBT-miljøer som domineres av etnisk norske, der de ikke føler seg hjemme og kan møte fordommer. En del opplever ettervirkninger etter psykisk og fysisk vold. Mange er ensomme og synes det er vanskelig å finne en partner. Samtidig er det flere som synes livet som LHBT-person med minoritetsbakgrunn er uproblematisk. Rapporten er basert på feltarbeid og intervjuer blant LHBT-personer med ulik etnisk bakgrunn. Uten å dra vidtrekkende konklusjoner, kan det virke som om det i noen etniske grupper har blitt lettere å leve som lesbisk eller homofil de siste årene.

  • Publisert: 21. februar 2013
  • Ordrenr. 20326
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne-, ungd.- og familiedirektoratet