• Håkon Høst (red.)

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen

Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

  • Fafo-rapport 2013:23
  • Fafo-rapport 2013:23

Rapport 2 fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har opplæringen i skole som sitt hovedtema. Dette er utgangspunktet for både kapittel 1 og 2. Kapittel 3 tar også for seg det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og lokalt kvalitetsarbeid, mens kapittel 4 ser på nyutdannede fagarbeideres plass i arbeidsmarkedet.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2014:20

Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Fafo-rapport 2012:46

  • Publisert: 9. februar 2013
  • Ordrenr. 20313