Skip to main content

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen


   

For å styrke grunnlaget for sitt arbeid med et kvalitetsvurderingssystem har Utdanningsdirektoratet utlyst midler til forskning knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet har en varighet på 4 år og er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo, NIFU, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet ledes av Håkon Høst ved NIFU. Det skal utvikles ny kunnskap om alle  faser og overganger i det yrkesfaglige opplæringsløpet. Fafo vil være involvert i alle deler av oppdraget, og har et hovedansvar for forskning knyttet til overgangen mellom utdanning og arbeidsliv.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2011
  • Avsluttes:
    juni 2015

Oppdragsgiver

  • NIFU