• Fafo-rapport 2011:15
  • Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke

Streik ved norske sykehus

  • Fafo-rapport 2011:15
 

I denne rapporten analyserer vi 30 streiker eller planer om streik ved norske sykehus fra 1965 til og med 2010. Inntil begynnelsen av 1980-tallet var det vanlig å møte streikeplaner med tvungen lønnsnemnd før de ble iverksatt, men siden 1982 har det forekommet streiker av både lang og kort varighet i norske sykehus. I disse streikene har bruken av dispensasjoner vært et viktig virkemiddel for å sikre driften, slik at liv og helse ikke skulle komme i fare. Uenighet om utforming av dispensasjonene toppet seg under sykehusstreikene i 2010. Rapporten behandler også Helsetilsynets rolle i disse konfliktene.

  • Publisert: 10. februar 2011
  • Ordrenr. 20206
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-808-5 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-809-2 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere