Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv

Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder