Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling

Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström

Fafo-rapport 2010:01

Nettutgave | English Summary

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2010 Id-nr.: 20145