• Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp

Vanvittig mye å finne ut av

Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

  • Fafo-rapport 2007:31
  • Fafo-rapport 2007:31

Denne rapporten presenterer og analyserer kvalitative intervjuer med kreftrammede. Følgende forhold blir undersøkt:
• Opplevelsen av møtet med hjelpeapparatet
• Familie, nærmiljø og nettverk
• Forholdet til arbeidslivet
• Familiens økonomiske situasjon

Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold og Fafo på oppdrag av Kreftforeningen.

  • Published: 26. February 2007
  • Ordering ID: 20031