Skip to main content
  • Fafo-rapport 2007:32
  • Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Sikrer Norges framtid på minstelønn

Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

  • Fafo-rapport 2007:32
 

Østeuropeisk arbeidskraft har bidratt til å fullføre store byggeprosjekter i norsk petroleumsnæring de siste årene. Den høye byggeaktiviteten skapte i forbindelse med EU-utvidelsen i 2004 frykt for stor tilstrømming av utenlandsk arbeidskraft og påfølgende lavlønnsdumping. Dette førte til at sju petroleumsanlegg på land ble omfattet av det første vedtaket om allmenngjøring av tariffavtaler i norsk historie. I denne rapporten ser vi på hvordan lønns- og arbeidsvilkårene for de østeuropeiske arbeidstakerne er ivaretatt på landanleggene nesten tre år etter allmenngjøringsvedtaket. Sikkerhet er et annet nøkkelord for petroleumsnæringen. Rapporten beskriver også de østeuropeiske arbeidstakernes tilknytnings- og ansettelsesformer, kollegiale forhold og hvordan de trives på norske landanlegg.

  • Published: 27. February 2007
  • Ordering ID: 20032
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-599-6ISSN 0801-6143