Fafo reports

Search publications

Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2007:32

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Published: 2007 Id-nr.: 20032