Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom

Guri Tyldum

Fafo-notat 2015:13

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering

Prosjekt: Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Som EU-borgere har tilreisende fra Romania lov til å oppholde seg i Norge i inntil tre måneder for å søke arbeid, men om de ikke har hatt legalt arbeid i Norge, har de forholdsvis begrensede rettigheter mens de er her. De har likevel rett til å oppholde seg i det offentlige rom uten å bli trakassert eller plaget, og de har rett til å kunne kjøpe tjenester og varer.

Notatet er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune og bygger på data fra en spørreundersøkelse gjennomført av Fafo sommeren 2014. Spørreundersøkelsen ble finansiert av Rockwool-fondet.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10224