Fafo-notater

Rapportsøk

HMS-utfordringer ved alenearbeid
En kunnskapsstatus

Mona Bråten

Fafo-notat 2016:22

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: HMS-utfordringer ved alenearbeid

Forskere på Fafo: Mona Bråten

I dette notatet retter vi oppmerksomheten mot arbeidstakere som utfører alenearbeid, og spørsmålet vi belyser er hvilke HMS-utfordringer som er knyttet til det å jobbe alene. Hensikten er å gi et grunnlag for videre diskusjon. Notatet gir en status over forskning, litteratur og statistikk om HMS-utfordringer ved alenearbeid. Hvordan adgangen til alenearbeid er lovregulert i de skandinaviske landene, gjennomgås også. Basert på intervjuer sentralt i fem LO-forbund, presenterer vi HMS-utfordringer ved alenearbeid i ulike yrkesgrupper. Utfordringene ligger i skjæringspunktet mellom risiko for skade (fysisk og psykososial) og tiden man er alene på jobb. Det bør utredes nærmere hvilke yrkesgrupper dette gjelder og hvor det er behov for risikoreduserende tiltak.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10246