Skip to main content

Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia


Sommeren 2014 gjennomfører Fafo en kartlegging blant tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Oslo, København og Stockholm. Migrasjonserfaringer, levekår og kontakt med skandinaviske organisasjoner og institusjoner blir sentrale temaer.

Studien vil blant annet undersøke spørsmål som har blitt reist i forbindelse med den pågående debatten om tiggerforbud i Norge, som allerede er innført i Danmark. Det gjelder blant annet deres levekår i Romania og i Skandinavia, den økonomiske og sosiale organiseringen av tigging og annen økonomisk virksomhet, erfaringer med diskriminering og trakassering, bruk av offentlige og frivillige hjelpetilbud, samt de sosiale konsekvensene av migrasjonen for familier og lokalsamfunn.

Fafo vil gjennomføre kvalitative feltarbeid i Romania, samt i de tre byene. Hoveddelen av studien vil bestå av kvantitative surveyer i hver av de tre skandinaviske hovedstedene, bestående av om lag én times lange intervjuer med til sammen mellom 1000 og 1500 fattige og hjemløse.

Metoden som tas i bruk er såkalt Respondentdrevet utvalgstrekking – en metode som er spesielt utviklet for å generere representative data om vanskelig tilgjengelige målgrupper. Prosjektet finansieres av den danske Rockwool-stiftelsen. Kartleggingen i Oslo, København og Stockholm gir muligheter til å belyse hva slags konsekvenser den ulike politikken i de tre landene har hatt. Pålitelig kunnskap om slike forhold kan danne grunnlag for debatten om politiske responser på denne formen for grenseoverskridende fattigdomsproblematikk.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2014
  • Avsluttes:
    juni 2015

Oppdragsgiver

  • Det danske Rockwoolfondet