Preventing human trafficking
Positive Deviance methodology in practice

Anette Brunovskis and Rebecca Surtees

Fafo-report 2015:22

Web edition

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Denne rapporten, skrevet i samarbeid mellom Fafo og NEXUS Institute, er ment som en ressurs for praktikere innenfor forebygging av menneskehandel. Vi diskuterer våre erfaringer med å utvikle et forebyggende prosjekt, basert på såkalt «positive deviance»-metodikk. Dette prosjektet ble gjennomført i en by i Albania, i samarbeid med den albanske organisasjonen Different & Equal. Først gir vi en oversikt over «positive deviance»-metodikk og tidligere bruk av «positive deviance» på menneskehandelfeltet. Så gir vi en beskrivelse av det forebyggende prosjektet i Albania, og til slutt diskuterer vi overordnede problemstillinger når man bruker «positive deviance» for å forebygge menneskehandel, med vekt på både muligheter og begrensninger. Vi avslutter med en annotert bibliografi som gir en oversikt over litteratur og ressurser på «positive deviance»-metodikk generelt, og spesielt på menneskehandelfeltet.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20427