• Anette Brunovskis and Rebecca Surtees

Preventing human trafficking

Positive Deviance methodology in practice

  • Fafo-report 2015:22
  • Fafo-report 2015:22

Denne rapporten, skrevet i samarbeid mellom Fafo og NEXUS Institute, er ment som en ressurs for praktikere innenfor forebygging av menneskehandel. Vi diskuterer våre erfaringer med å utvikle et forebyggende prosjekt, basert på såkalt «positive deviance»-metodikk. Dette prosjektet ble gjennomført i en by i Albania, i samarbeid med den albanske organisasjonen Different & Equal. Først gir vi en oversikt over «positive deviance»-metodikk og tidligere bruk av «positive deviance» på menneskehandelfeltet. Så gir vi en beskrivelse av det forebyggende prosjektet i Albania, og til slutt diskuterer vi overordnede problemstillinger når man bruker «positive deviance» for å forebygge menneskehandel, med vekt på både muligheter og begrensninger. Vi avslutter med en annotert bibliografi som gir en oversikt over litteratur og ressurser på «positive deviance»-metodikk generelt, og spesielt på menneskehandelfeltet.

  • Publisert: 7. september 2015
  • Ordrenr. 20427

Fafo-forskere