Fafo-rapporter

Rapportsøk

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2015:11

Nettutgave

Prosjekt: Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Studietilbudet «Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid» ble startet høsten 2012 og avsluttet våren 2014. Fafo og NOVA har evaluert studiet, og dette er sluttrapporten fra evalueringen. Rapporten drøfter om videreutdanningen gir deltakerne og kommunene en kompetanse som er relevant for å møte lokale boligsosiale utfordringer. Det drøftes også om videreutdanningen bidrar til en mer tilpasset brukeroppfølging og til større brukermedvirkning. Det er behov for bred kompetanse i det lokale boligsosiale arbeidet, og avslutningsvis diskuteres bærekraften til og de langsiktige virkningene av kompetanseutviklingen.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20416