• Fafo-rapport 2016:34
  • Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Rapportserie om varsling og ytring

  • Fafo-rapport 2016:34
 

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

I denne rapporten presenterer vi en undersøkelse blant medlemmer i sju fagforbund: Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Juristforbundet og Politiets Fellesforbund. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016.

  • Publisert: 29. september 2016
  • Ordrenr. 20596
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0325-7ISSN 2387-6859