Fafo-rapporter

Rapportsøk

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2016:33

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

I 2010 ble det gjennomført en stor undersøkelse blant norske arbeidstakere om ytringsfrihet og varsling. Våren 2016 gjennomførte Fafo en ny og bred undersøkelse. I denne rapporten ser vi på om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg i løpet av disse årene.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20595

Vedlegg 1: Spørreskjema

Vedlegg 2: Regresjoner

English summary

Fafo-rapport 2016:32 Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Fafo-rapport 2016:34 Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund