Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:30
  • Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten

  • Fafo-rapport 2016:30
 

Hva særpreger spesialisthelsetjenester levert av ideelle organisasjoner, og hva kan disse tilføre som offentlige og kommersielle aktører ikke kan i samme grad? Er det vesentlige forskjeller mellom ulike leverandører på dette tjenesteområdet som det er viktig å legge til rette for også i fremtiden? I denne rapporten tar vi for oss rollen ideelle aktører spiller innen spesialisthelsetjenesten, omfanget og innretningen på tjenestene, og hvordan de som bestiller og finansierer, de som utfører tjenestene og de som mottar dem, ser det.

  • Publisert: 14. oktober 2016
  • Ordrenr. 20592
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0319-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0320-2 (nettutgave) ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)