Ansatte
Johan Røed Steen
Forsker

Forskningstema:

Ny teknologi

+47 47025882
Johan Røed Steen
Skytjenester for offentlig sektor
Avveininger og internasjonale erfaringer
Fafo-rapport 2022:22
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen
Tillitsvalgt under pandemien
Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021
Fafo-rapport 2022:11
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
De tillitsvalgte og medlemmene
Framtidens arbeidsliv: Notat 4
Fafo-notat 2019:17
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Arbeid, teknologi og kompetanse
Framtidens arbeidsliv: Notat 3
Fafo-notat 2019:16
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 3
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2, 2nd etition
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Privat tjenesteytende sektor i tall
Fafo-notat 2018:15
Johan Røed Steen
Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Privatmarkedet i byggenæringen
Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem
Fafo-rapport 2014:14
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2013:30

Jørgen Ingerød Steen, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries
2019 | Last ned hos Nordic Innovation / download PDF

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries
2020 | Temanord 2020-540

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics
2018 | Last ned pdf / Download