Fafo management

Har deltatt som innleder eller kommentator på:

Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø