Research areas

 

Fafo utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping - nasjonalt og internasjonalt.

På disse sidene har vi samlet informasjon om forskningstemaer som er sentrale for Fafo. Ved å klikke deg inn på sidene nedenfor vil du finne flere undergrupper der vi har samlet våre publikasjoner og informasjon om våre forskere.

Labour relations

Labour regulations, collective organisation, and individual behaviour in working life.
Labour relations

Global studies

Social, political and economic dimensions of governance.
Global studies

Skills

Vocational education and training, dropout from education, lifelong learning
Skills

Migration and integration

Inclusion, exclusion and competence in the Norwegian labour market.
Migration and integration

Welfare and living conditions

Welfare policies and living conditions on a national and international level.
Welfare and living conditions