Skip to main content

Åse Berit Grødeland

Forsker I

  Åse B. Grødeland er statsviter/spesialst på post-kommunistiske stater. Hun er Cand.Mag (blandet grad) fra Universitetet i Oslo og har en M.Phil i Soviet and East European Studies og en PhD fra Universitetet i Glasgow.

  Doktoravhandlingen hennes har fokus på fremveksten av en grønne bevegelsen i Ukraina.

  Grødeland har tidligere vært ansatt som forsker ved Universitetet i Glasgow, NIBR og CMI. Hun har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter med fokus på korrupsjon, uformell praksis, og rettskultur i det tidligere Sovjetunionen, de østlige delene av Sentral-Europa, Sørøst-Europa og Vest-Balkan.

  Grødelands forskning er metodologisk innovativ: den kombinerer kvalitative og kvantitative metoder på en utradisjonell måte.

  Grødeland har også ikke-akademisk arbeidserfaring fra landene i det tidligere Sovjetunionen: hun har vært reiseleder i Sovjetunionen og deltatt på lengre medieobservasjonsoppdrag i flere post-kommunistiske land. Hun har dessuten arbeidet som Senior Analyst for The International Crisis Group (ICG) – med ansvar for Kirgisistan, Kazakhstan, Uzbekistan og Tajikistan.

  Grødelands publikasjoner er både akademisk- og policy-orienterte.

  Hun snakker flytende russisk og leser/forstår ukrainsk.

  Utdanning

  PhD - Russian and East European Studies, University of Glasgow

  Arbeidsområder

  Rettskultur, korrupsjon og anti-korrupsjon, uformell praksis, sivilsamfunn.

  Aktive prosjekter

  Fullførte prosjekter

  Norske junioreksperter i FN

  På oppdrag fra Norec — Norsk senter for utvekslingssamarbeid — har Fafo undersøkt faktorer som hindrer eller bidrar til at nordmenn fortsetter i FN-systemet etter at de har tjenestegjort i juniorekspertstillinger. Analysen er basert på en spørreskjemaundersøkelse samt kvalitative intervjuer med tidligere og nåværende junioreksperter. I tillegg ble det foretatt intervjuer med nordmenn, svensker og dansker som arbeidet eller hadde arbeidet med juniorekspertordningen. Dataene ble innhentet i siste halvdel av 2022. Prosjektet har resultert i en Fafo-rapport og et Fafo-notat, som oppsummerer hovedfunnene.

  Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: The Russian Case

  The project aims to provide a "thick description" of Russian legal culture - incl. local understandings of the term corruption - and its impact on law-enforcement in Russia.

  Legal Culture and Anti-Corruption Reform: the Case of the West Balkans (2010-14)

  While quite a lot is known about corruption and anti-corruption efforts in post-communist states, we know less about the impact of anti-corruption reform.