Forskningstema

Arbeidsliv

Arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet.

Globale studier

Sosiale, politiske og økonomiske sider ved myndighetsutøvelse .

Kompetanse

Fag- og yrkesopplæring, frafall fra utdanning, livslang læring

Migrasjon og integrering

Inkludering, eksklusjon og kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Velferd

Velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt