Ansatte
Kristin Alsos

Kristin Alsos

Forskningsleder
Silje Andresen

Silje Andresen

Doktorgradsstipendiat
Alf Tore Bergsli

Alf Tore Bergsli

Informasjonskonsulent
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Forsker (permisjon)
Mona Bråten

Mona Bråten

Seniorforsker
Beret Bråten

Beret Bråten

Forsker II, bistilling
Anette Brunovskis

Anette Brunovskis

Forsker i permisjon
Ester Bøckmann

Ester Bøckmann

Forsker (permisjon)
Olav Elgvin

Olav Elgvin

Forsker (permisjon)
John Eriksen

John Eriksen

Forsker I, bistilling
Tone Fløtten

Tone Fløtten

Daglig leder
Stein Roar Fredriksen

Stein Roar Fredriksen

Informasjonssjef
Hege Marie Gjefsen

Hege Marie Gjefsen

Forsker (permisjon)
Hedda Haakestad

Hedda Haakestad

Forsker (permisjon)
Tor Halvorsen

Tor Halvorsen

Forsker II, bistilling
Åse Høibråten

Åse Høibråten

Konsulent/resepsjon
Bård Jordfald

Bård Jordfald

Forsker i permisjon
Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker (permisjon)
Jon Lahlum

Jon Lahlum

Informasjonskonsulent
Leif E. Moland

Leif E. Moland

Seniorforsker
Anne Mørch

Anne Mørch

Lønns- og personalkonsulent
Kristine Nergaard

Kristine Nergaard

Forskningskoordinator
Terje Olsen

Terje Olsen

Forskningsleder
Mona Kathrine Sandbæk

Mona Kathrine Sandbæk

Økonomi- og administrasjonssjef
Franck Sommerlyst

Franck Sommerlyst

Økonomikonsulent
Helga Hiim Stålhane

Helga Hiim Stålhane

Gjesteforsker/stipendiat
Erika Braanen Sterri

Erika Braanen Sterri

Doktorgradsstipendiat
Halvor Storrusten

Halvor Storrusten

Doktorgradsstipendiat
Elin Svarstad

Elin Svarstad

Doktorgradsstipendiat
Eli Eriksen Sveen

Eli Eriksen Sveen

Instituttkonsulent
Mark Taylor

Mark Taylor

Forsker (permisjon)
Sondre Thorbjørnsen

Sondre Thorbjørnsen

Doktorgradsstipendiat
Åge Arild Tiltnes

Åge Arild Tiltnes

Forskningsleder
Sissel C. Trygstad

Sissel C. Trygstad

Forskningssjef
Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder

Forskningsleder
Karin Vaagland

Karin Vaagland

Doktorgradsstipendiat
Shankat Zamani

Shankat Zamani

Seksjonsleder IT
Tina Østberg

Tina Østberg

Informasjonskonsulent
Ståle Østhus

Ståle Østhus

Forsker (permisjon)