Ansatte
Kristin Alsos

Kristin Alsos

Forskningsleder
Silje Andresen

Silje Andresen

Doktorgradsstipendiat
Tove Mogstad Aspøy

Tove Mogstad Aspøy

Forsker (permisjon)
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Forsker (permisjon)
Alf Tore Bergsli

Alf Tore Bergsli

Informasjonskonsulent
Mona Bråten

Mona Bråten

Seniorforsker
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Forsker (permisjon)
Olav Elgvin

Olav Elgvin

Doktorgradsstipendiat
John Eriksen

John Eriksen

Forsker I, bistilling
Hedda Flatø

Hedda Flatø

Forsker (permisjon)
Tone Fløtten

Tone Fløtten

Daglig leder
Stein Roar Fredriksen

Stein Roar Fredriksen

Informasjonssjef
Anne Mørch Gustavsen

Anne Mørch Gustavsen

Lønns- og personalkonsulent
Hedda Haakestad

Hedda Haakestad

Forsker (permisjon)
Tor Halvorsen

Tor Halvorsen

Forsker II, bistilling
Marianne Jenum Hotvedt

Marianne Jenum Hotvedt

Forsker II, bistilling
Åse Høibråten

Åse Høibråten

Konsulent/resepsjon
Kristin Jesnes

Kristin Jesnes

Forsker (Permisjon)
Jon Lahlum

Jon Lahlum

Informasjonskonsulent
Leif E. Moland

Leif E. Moland

Seniorforsker
Kristine Nergaard

Kristine Nergaard

Forskningskoordinator
Heidi Nicolaisen

Heidi Nicolaisen

Forsker II, bistilling
Terje Olsen

Terje Olsen

Forskningsleder
Jon Rogstad

Jon Rogstad

Forskningsleder, professor
Mona Kathrine Sandbæk

Mona Kathrine Sandbæk

Økonomi- og administrasjonssjef
Franck Sommerlyst

Franck Sommerlyst

Økonomikonsulent
Erika Braanen Sterri

Erika Braanen Sterri

Doktorgradsstipendiat
Halvor Storrusten

Halvor Storrusten

Doktorgradsstipendiat
Elin Svarstad

Elin Svarstad

Doktorgradsstipendiat
Eli Eriksen Sveen

Eli Eriksen Sveen

Instituttkonsulent
Niri Talberg

Niri Talberg

Forsker (Permisjon)
Åge Arild Tiltnes

Åge Arild Tiltnes

Forskningsleder
Sissel C. Trygstad

Sissel C. Trygstad

Forskningssjef
Karin Vaagland

Karin Vaagland

Doktorgradsstipendiat
Shankat Zamani

Shankat Zamani

Seksjonsleder IT
Tina Østberg

Tina Østberg

Informasjonskonsulent