Ansatte
Kristin Alsos

Kristin Alsos

Forskningsleder
Tove Mogstad Aspøy

Tove Mogstad Aspøy

Forsker (permisjon)
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Forsker (permisjon)
Alf Tore Bergsli

Alf Tore Bergsli

Informasjonskonsulent
Mathilde Bjørnset

Mathilde Bjørnset

Forsker (Permisjon)
Mona Bråten

Mona Bråten

Seniorforsker
Beret Bråten

Beret Bråten

Forsker (permisjon)
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Forsker (permisjon)
Anne Britt Djuve

Anne Britt Djuve

Forsker (permisjon)
Hedda Flatø

Hedda Flatø

Forsker (permisjon)
Tone Fløtten

Tone Fløtten

Daglig leder
Stein Roar Fredriksen

Stein Roar Fredriksen

Informasjonssjef
Anne Mørch Gustavsen

Anne Mørch Gustavsen

Lønns- og personalkonsulent
Hedda Haakestad

Hedda Haakestad

Forsker (permisjon)
Anne Hatløy

Anne Hatløy

Seniorforsker
Gudmund Hernes

Gudmund Hernes

Forsker, professor
Åse Høibråten

Åse Høibråten

Konsulent/resepsjon
Kristin Jesnes

Kristin Jesnes

Forsker (Permisjon)
Jon Lahlum

Jon Lahlum

Informasjonskonsulent
Lise Lien

Lise Lien

Forsker (permisjon)
Paul Marginson

Paul Marginson

Professor II
Leif E. Moland

Leif E. Moland

Seniorforsker
Kristine Nergaard

Kristine Nergaard

Forskningskoordinator
Terje Olsen

Terje Olsen

Forskningsleder
Kaja Reegård

Kaja Reegård

Forsker (permisjon)
Jon Rogstad

Jon Rogstad

Forskningsleder, professor
Mona Kathrine Sandbæk

Mona Kathrine Sandbæk

Økonomi- og administrasjonssjef
Franck Sommerlyst

Franck Sommerlyst

Økonomikonsulent
Eli Eriksen Sveen

Eli Eriksen Sveen

Instituttkonsulent
Niri Talberg

Niri Talberg

Forsker (Permisjon)
Mark Taylor

Mark Taylor

Seniorforsker
Amsale K. Temesgen

Amsale K. Temesgen

Forsker (permisjon)
Åge Arild Tiltnes

Åge Arild Tiltnes

Forskningsleder
Sissel C. Trygstad

Sissel C. Trygstad

Forskningssjef
Shankat Zamani

Shankat Zamani

Seksjonsleder IT
Beate Sletvold Øistad

Beate Sletvold Øistad

Forsker (permisjon)
Tina Østberg

Tina Østberg

Forskningskonsulent, Informasjonsavdelingen