Arrangementer

Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse
  • Tirsdag 28. september 2021, kl. 14.00–15.30
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

  •    Se sendingen

Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt
  • Fredag 15. oktober 2021, kl. 13.00–15.30
  • Direktesending fra Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Omfanget av metoden Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk – samt ansetter egne jobbspesialister.