Arrangementer

Korona-situasjonen:  Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt uten publikum. Vi strømmer webinarene, og du kan se direktesendinger, og opptak i ettertid, på Fafos youtube-kanal Fafo-tv. Seere kan sende inn spørsmål på sms.

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering
  • Tirsdag 11. mai 2021, kl. 14.00–15.15
  • For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse.Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret får du vite hva de svarte.
  •    Se sendingen

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Fafo-webinar
  • Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15
  • En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å fremforhandle tariffavtaler med arbeidstakersiden. Mens organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, går likevel tariffavtaledekningen ned. Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har også vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave. På dette webinaret spør vi: Hva vil være organisasjonenes rolle i fremtiden?

  •    Se sendingen