Arrangementer
8. juni | Oslo Kongressenter

Fafokonferansen 2022: Innmeldt eller utmeldt

Viktige mål i norsk politikk er å holde ulikheten nede og inkludere alle i samfunns- og arbeidsliv.

Gjennom 40 år har Fafos forskning vært konsentrert om å undersøke hvordan levekår, deltakelse og innflytelse er fordelt i befolkningen og hvilke mekanismer som bidrar til å fremme likhet.

På vår jubileumskonferanse retter vi oppmerksomheten mot ulikhet generelt, ulikhet i arbeidsmarkedet og ulikhet i utdanningssystemet.

Avslutningsvis spør vi hvordan politikere kan bruke forskning for å sikre omstillinger uten økt ulikhet og mer utenforskap. Vi tematiserer også grensene mellom forskning og politikk.

Program og informasjon | Påmelding (innen 24. mai)

Fafos arrangementer strømmes, og du kan se direktesendinger – og opptak i ettertid – på Fafos YouTube-kanal Fafo-tv

Se ellers motta invitasjoner, tidligere arrangementer eller spør oss.

 

Migrasjon og tid

Den 19. årlige IMISCOE-konferansen
  • 29. juni - 1. juli 2022
  • Oslo, hybrid
  • Velkommen til konferansen: Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance.