Jon Rogstad
Jon Rogstad
Forskningsleder, professor

    Utdanning:

    Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse, tillit

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv | Anstendige arbeidsforhold | Arbeidslivsintegrering | Livslang læring | Gjennomføring og frafall | Religiøst og kulturelt mangfold | Integrering og kompetanse | Skoleutvikling og elevenes læring | Fag- og yrkesopplæring

Jon Rogstad er professor og forskningsleder ved Fafo, på gruppa Migrasjon, inkludering og kompetanse. Rogstad er dr. polit i sosiologi (2000), og har bred erfaring med studier innen migrasjons- og integreringsforskningen med særlig fokus på diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. De senere årene har han arbeidet med studier innen kompetansefeltet, og har særlig vært opptatt av frafall i videregående opplæring, og elevens opplevelse av mening, livsmestring og gode læringsmiljøer. Rogstad har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. For tiden leder og arbeider Rogstad blant annet med temaer om rekruttering i arbeidslivet og ulike prosjekter knyttet til frafall, livsmestring og overgangen mellom utdanning og arbeid. Rogstad har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative og kvantitative data.

Rogstad var leder av Norsk sosiologforening i to perioder, og har sittet i redaksjonen i Søkelys på arbeidslivet, samt i redaksjonsrådet i Tidskrift for migrasjonsforskning, Sosiologisk tidsskrift og Acta Sociologica. For tiden har han flere verv. Han sitter i styret i Helle Bennets allmennyttige fond og er oppnevnt som medlem av Helsedirektoratet Fagråd for innvandrerhelse.

+47 99251463
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:09
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Fafo-notat 2016:26
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2016:23
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2013:28
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:44
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:42
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:26
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22

Gunn Elisabeth Birkelund, Lars E. F. Johannessen,Erik Børve Rasmussen & Jon Rogstad

Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflection on their hiring behavior

European Societies

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments

The British Journal of Sociology

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities

European Sociological Review

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

Sosiologisk tidsskrift

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Sosiologisk tidsskrift

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion

Journal of Socioeconomics

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Sosiologisk tidsskrift

Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events

Journal of Ethnic and Migration Studies

Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad

Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research

Nordic Journal of Migration Research

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker

Søkelys på arbeidslivet

Jon Rogstad

Få sider – mange emner

Sosiologisk tidsskrift

Jon Rogstad og Julia Orupabo

Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?

Horisont - Næringspolitisk tidsskrift

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion

Memoranda

Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Da Qureshi kastet hansken. Et svar

Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning

Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Fremmed på brygga i Tønsberg

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad

Lille Pakistan – Store Oslo

Nytt Norsk Tidsskrift

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder

Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt

Tidsskrift for Samfunnsforskning

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo

Søkelys på arbeidsmarkedet

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Flere får fleksitid

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Søkelys på arbeidsmarkedet

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Jon Rogstad

IDOL-generasjonen

Jon Rogstad og Monica Lund

Den demokratiske utfordring

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje?

Jon Rogstad

Overtid og bi-arbeid

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel

Jon Rogstad

Liv og ære

Jon Rogstad

Hvilket mangfold?

Jon Rogstad

Minoritetspolitikk

Jon Rogstad

En mors bekymring

Jon Rogstad

Melkesjokolandet?

Jon Rogstad

Educating Shabana

Jon Rogstad

Hotell med særklasse

Jon Rogstad

Tapt uskyld?

Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

Virker innvandrerkvotering?

Jon Rogstad

Overtid som middel

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus

Jon Rogstad og Guro Ødegård

From bonding to bridging

Mette Andersson and Jon Rogstad

In-between identity and interest
Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway

Gunnar Myrberg and Jon Rogstad

Like Two Peas in a Pod?
A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm

Jon Rogstad

The multicultural challenge
Political integration among ethnic minorities in Norway

Jon Rogstad

Discrimination on the labour market
Some theoretical and methodological considerations

Jon Rogstad and Håkon Lorentzen

Motives for volunteering

Prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Horgen Friberg
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter