Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jon Rogstad
| +47 99251463

Forskningsleder, professor

    Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Jon Rogstad

Rogstad, J. & Reegård, K. (2019). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 255-272). De Gruyter.

Jon Rogstad & Kaja Reegård

Rogstad, J. & Sterri, E. B. (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2018 (Volum 59), 41-65.

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2018) Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market? Evidence from two randomized field experiments. The British Journal of Sociology. DOI: 10.1111/1468-4446.12344

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Andersson, M. & Rogstad, J. (2018). Political engagement among young adults with minority backgrounds: Between identity and interest. In J. E. Fossum, R. Kastoryano & B. Siim (eds.), Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Palgrave Macmillan.

Mette Andersson & Jon Rogstad

Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

Elgvin, O. & Rogstad, J. (2017).Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 161-178). De Gruyter.

Elgvin, Olav / Rogstad, Jon

Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)
Birkelund, G. E., Rogstad, J., Heggebø, K., Aspøy, T. M. & Bjelland, H. F. (2014). Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk tidsskrift, 22, 352-382.
Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland
Espeland, C. E. & Rogstad, J. (2013). Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(1).
Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Rogstad, J. (2012). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. I S. K. Ackapar (red.), Turkish Immigrants in Western Europe and North America. Immigration and Political Mobilization. London: Routledge.

Jon Rogstad

Elgvin, O. & Rogstad, J. (2012). Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring. I S. Indregard (red.), Motgift. Akademisk svar på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag.

Olav Elgvin og Jon Rogstad
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research, 2(3).
Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad
Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk tidsskrift, 4.
Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække
Rogstad, J. & Vestel, V. (2011). The Art of Articulation: Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway. Social Movement Studies, 10(3).
Jon Rogstad and Viggo Vestel
Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).
Idunn Brekke og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

Jon Rogstad

Myrberg, G. & Rogstad, J. (2011). Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm. I L. Morales & M. Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work? Basingstoke: Palgrave.

Gunnar Myrberg og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2010).  Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 1, 31-52.
Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Rogstad, J. (2009). Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg. Sosiologisk tidsskrift, 17, 395–400.

Jon Rogstad

Rogstad, J. & Wergeland, I. (2009). Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden, 3, 102-111.

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland
Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Rogstad, J. (2009). What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities. I S. Alghasi, T. H. Eriksen & H. Ghorashi (red.),  Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2009). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies, 10(2).
Jon Rogstad
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, 3(35), 417–429.
Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2008). Musikk fra et gutterom. I A. Lorentzen & A. Kvalbein (red.), Musikk og kjønn – i utakt? Bergen: Fagbokforlaget.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Orupabo, J. (2007) Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.
Jon Rogstad og Julia Orupabo

Rogstad, J. (2007). Få sider – mange emner. En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15(3), 276-278.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2006). Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?, Horisont - Næringspolitisk tidsskrift 7

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2006). Innvandrere i alle land, foren eder. I A. Rolijordet (red.), Kollektiv og individ. En debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Rogstad

Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2005). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda, 17/2005. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Rogstad, J. (2004). Diskriminering som erfaring. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21, 265- 275.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2004). Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk Tidsskrift, 12, 190-212.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (2003). Da Qureshi kastet hansken. Et svar. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4, 157-162.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2002). Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet, 19, 3-10.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2002). Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift, 10, 3-26.
Jon Rogstad
Rogstad, J. (2001). Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, 623-644.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17, 159-164.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41, 95-102.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Lille Pakistan – Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17, 430-431.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1998). Mannfolk i arbeid. I R. Nielsen & P. Veiden (red.), Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Jon Rogstad

Rogstad, J. & Raaum, O. (1998). Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 15, 29-41.

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Rogstad, J. (1998). Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review, 4, 9-11.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

Jon Rogstad

Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Rogstad, J. (1996). Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin, 4, 10-14.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (1996). Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 4(3), 197-218.
Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen
Brochmann, G. & Rogstad, J. (1996). Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 37(4), 554-576.
Grete Brochmann og Jon Rogstad

Rogstad, J. (1995). Arbeidsledige innvandrere i Oslo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 123-127.

Jon Rogstad

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

Geir Høgsnes og Jon Rogstad
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.
Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1994). Den nye migrasjonen til Tyskland. Søkelys på arbeidsmarkedet, 11, 99-103.

Geir Høgsnes og Jon Rogstad
Rogstad, R. (1994). Overtid blant arbeidstakere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, 397-424.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (1993). Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang. Søkelys på arbeidsmarkedet, 10, 180-186.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Overtidsarbeid i nedgangstider. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 70-76.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Flere får fleksitid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 77-81.

Jon Rogstad

2019

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel

Bjørnset, M., Drange, N., Gjefsen, H. M., Kindt, M. T. & Rogstad, J. (2019). Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel. Kronikk i Aftenposten 25. januar.

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

2013

Hvem snakker med de frafalne?
Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
Kaja Reegård og Jon Rogstad

2012

Elsker vi demokratiet?
Rogstad, J. (2012). Elsker vi demokratiet? Dagsavisen, 5. januar.
Jon Rogstad

2009

Liv og ære
Rogstad, J. (2009). Liv og ære. Dagbladet, 9. september.
Jon Rogstad

2008

Hvilket mangfold?
Rogstad, J. (2008). Hvilket mangfold? Dagbladet, 12. august.
Jon Rogstad

2007

Vi, de andre og valget
Rogstad, J. (2007). Vi, de andre og valget. Aftenposten, 11. april.
Jon Rogstad

2007

Etniske nettverk – demokratiets hodepine?
Rogstad, J. (2007). Etniske nettverk – demokratiets hodepine? LO-aktuelt, 13/2007.
Jon Rogstad

2005

Du ser det ikke før du tror det
Rogstad, J. (2005). Du ser det ikke før du tror det. Forum, nr. 7. Aetats tidsskrift.
Jon Rogstad

2005

Minoritetspolitikk
Rogstad, J. (2005). Minoritetspolitikk. Dagbladet, 29. august.
Jon Rogstad

2005

Krønikesamfunnet som forsvant
Rogstad, J. (2005). Krønikesamfunnet som forsvant. LO-aktuelt, nr. 8.
Jon Rogstad

2004

En mors bekymring
Rogstad, J. (2004). En mors bekymring. Dagbladet, 11. februar.
Jon Rogstad

2003

Melkesjokolandet?
Rogstad, J. (2003). Melkesjokolandet? Dagbladet, 29. desember.
Jon Rogstad

2002

Ullevål sykehus – en flerkulturell modell?
Rogstad, J. & Aase, T. (2002). Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? Dagsavisen, 29. april.
Jon Rogstad og Trygve Aase

2002

Educating Shabana
Rogstad, J. (2002). Educating Shabana. Dagbladet, 7. august.
Jon Rogstad

2001

Hotell med særklasse
Rogstad, J. (2001). Hotell med særklasse. Hotell og restaurantarbeideren, 3/2001.
Jon Rogstad

2001

Fra ammerom til bønnerom
Rogstad, J. (2001). Fra ammerom til bønnerom. Hotell og restaurantarbeideren, 4/2001.
Jon Rogstad

2001

Tapt uskyld?
Rogstad, J. (2001). Tapt uskyld? Dagsavisen, 8. februar.
Jon Rogstad

2001

Hverdagsrasisme og rollemodeller
Rogstad, J. (2001). Hverdagsrasisme og rollemodeller. VG, 20. februar.
Jon Rogstad

2000

Det flerkulturelle arbeidsmarkedet
Rogstad, J. (2000). Det flerkulturelle arbeidsmarkedet. Dagsavisen, 11. desember.
Jon Rogstad

1999

Hvordan skal vi vite hva de kan?
Rogstad, J. (1999). Hvordan skal vi vite hva de kan? LO-Aktuelt, Nr 9/99.
Jon Rogstad

1998

Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?
Rogstad, J. (1998). Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia? Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar.
Jon Rogstad

1998

Å se arbeidsgivere i hvitøyet
Rogstad, J. (1998). Å se arbeidsgivere i hvitøyet. Dagbladet, 26. august.
Jon Rogstad

1998

Virker innvandrerkvotering?
Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.
Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

1996

Er tiden over for overtid?
Rogstad, J. (1996). Er tiden over for overtid? Aftenposten, 30. august.
Jon Rogstad

1993

Overtid som middel
Rogstad, J. (1993). Overtid som middel. Dagens Næringsliv, 12. november.
Jon Rogstad

2018

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1

Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

2017

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

2015

IDOL-generasjonen
Rogstad, J. (2015). IDOL-generasjonen. Publisert i skriftserie for ISCO-Group.
Jon Rogstad

2014

Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet
Rogstad, J. (2014). Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

2012

Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

2010

Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering
Rogstad, J. (2010). Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering. Notat til Inkluderingsutvalget. Oslo: ISF.
Jon Rogstad

2009

Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.
Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

2009

Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport 2009:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

2009

Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren
Rogstad, J. (2009). Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren. I Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008. Oslo: Kultur- og kirkedepartementet.
Jon Rogstad

2009

Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv
Rogstad, J. (2009). Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv. IMDi-rapport nr. 7, Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. Oslo: IMDi.
Jon Rogstad

2006

Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge
Rogstad, J. (2006). Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

2006

Den demokratiske utfordring
Rogstad, J. & Lund, M. (2006). Den demokratiske utfordring. I H. Kavli (red.), Integreringskart 2006. IMDI-rapport nr 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Jon Rogstad og Monica Lund

2004

På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge
Brochmann, G. & Rogstad, J. (2004). På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. I B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet.
Grete Brochmann og Jon Rogstad

2003

Diskriminering – mot en ny forståelse
Rogstad, J. (2003). Diskriminering – mot en ny forståelse. I Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED.
Jon Rogstad

2000

Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen

Rogstad, J. (2000). Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. NFR Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Jon Rogstad

1999

Innvandrere – fremtidens olje?

Djuve, A. B., Rogstad, J., Snoen, J. A. & Bruce, E. (1999). Innvandrere – fremtidens olje? Rapport 1/99 Oslo: ECON.

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

1998

Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte
Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

1997

Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn
Rogstad, J. & Raaum, O. (1997). Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF.
Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

1997

Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most
Rogstad, J. (1997). Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Rapport. Oslo: Flyktningerådet.
Jon Rogstad

1996

Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1996). Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre? I H. Solhaug (red.), Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).
Jon Rogstad & Geir Høgsnes

1996

Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report
Rogstad, J. (1996). Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Jon Rogstad

1995

Lokale løsninger på deling av arbeid
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på deling av arbeid. I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad & Geir Høgsnes

1995

Innvandrere og arbeidsmarked i Norge
Rogstad, J. (1995). Innvandrere og arbeidsmarked i Norge. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

1995

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?
Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

1995

Redusert overtid mot arbeidsledighet?
Rogstad, J. (1995). Redusert overtid mot arbeidsledighet? I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

1995

Innvandrere på store steder i Norge
Rogstad, J. (1995). Innvandrere på store steder i Norge. I L. Nilsson & S. Lilja (red.), Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.
Jon Rogstad

1995

Utenlandske arbeidstakere i Tyskland
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Utenlandske arbeidstakere i Tyskland. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad & Geir Høgsnes

1994

Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid
Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 1994:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Håkon Lorentzen og Jon Rogstad

1992

Overtid og bi-arbeid
Rogstad, J. (1992). Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92, 3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Jon Rogstad

2017

Institutional Change in the Public Sphere

Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

2012

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Andersson, M., Jacobsen, C. M., Rogstad, J. & Vestel, V. (2012). Kritiske hendelser - nye stemmer! Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget.
Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

2007

Demokratisk fellesskap
Rogstad, J. (2007). Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Oslo: Universitetsforlaget.
Jon Rogstad

2003

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
Brochmann, G., Borchgrevink, T. & Rogstad, J. (2003). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

2001

Sist blant likemenn?
Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax.
Jon Rogstad

2014

Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments
Birkelund, G., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2014). Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, San Francisco, CA, Aug 15.
Gunn Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

2012

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus
Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

2012

Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people
Andersson, M. & Rogstad, J. (2012). Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
Mette Andersson and Jon Rogstad

2010

From bonding to bridging
Rogstad, J. & Ødegård, G. (2010). From bonding to bridging. Networks, participation and integration among immigrants in Norway. ISTR, Istanbul, July 2010.
Jon Rogstad og Guro Ødegård

2010

In-between identity and interest
Andersson, M. & Rogstad, J. (2010). In-between identity and interest. Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway. Nordic Migration Research Conference, Malmø August 24 – August 27.
Mette Andersson and Jon Rogstad

2009

Like Two Peas in a Pod?
Myrberg, G. & Rogstad, J. (2009). Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm. Paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants’ Social Capital in European Cities, Brussels 28 – 29 January 2009.
Gunnar Myrberg and Jon Rogstad

2005

The multicultural challenge
Rogstad, J. (2005). The multicultural challenge. Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference, Democracy in large cities. February 26-27.
Jon Rogstad

2004

Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo
Rogstad, J. (2004). Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.
Jon Rogstad

2004

Multicultural democracy and power
Rogstad, J. (2004). Multicultural democracy and power. UNESCO Conference, Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December 6-7.
Jon Rogstad

2002

Kjønn, etnisitet og makt
Rogstad, J. (2002). Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression? 15-17 August 2002.
Jon Rogstad

1999

Discrimination on the labour market
Rogstad, J. (1999). Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December 8.-11. 1999.
Jon Rogstad

1999

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future
Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.
Anne Britt Djuve og Jon Rogstad

1998

Last among equals – migrants in the labour market
Rogstad, J. (1998). Last among equals – migrants in the labour market. The 8th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June 18-21 1998.
Jon Rogstad

1998

How may discrimination be recognised?
Rogstad, J. (1998). How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council’s conference, Immigrants and the labour market, November 16-17, 1998.
Jon Rogstad

1996

Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway
Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1996). Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe, Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality. Blarney, Co-Cork, Ireland, 26.-31. March 1996.
Geir Høgsnes and Jon Rogstad

1995

Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge?
Rogstad, J. (1995). Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, 9.-11. juni 1995.
Jon Rogstad

1994

Motives for volunteering
Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July 4-7 1994.
Jon Rogstad and Håkon Lorentzen

2000

Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
Rogstad, J. (2000). Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. (Også utgitt som Rapport 2000:017 hos Institutt for samfunnsforskning.)
Jon Rogstad

1993

Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker
Rogstad, J. (1993). Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi (hovedoppgave). (En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1993:013).
Jon Rogstad