Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Vidar Bakkeli

Forsker (permisjon)

    Master i teknologi, innovasjon og kunnskap, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

     

    Bachelor sosiologi, Universitetet i Oslo

     

    Bachelor sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Innovasjon og organisasjonsutvikling, Boligsosiale spørsmål, Velferdstjenester

Velferdstjenester, innovasjon, lhbt.

+47 90587617
Fafo-notat 2017:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2015:52
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-notat 2014:01
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Fafo-rapport 2013:18