Tord Flatland
Tord Flatland
Forsker

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler

+47 47418480