Skip to main content

Nyhet

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

News | 09 March 2020 | Alf Tore Bergsli

Hvordan vil EU søke å øke den sosiale rettferdigheten, hvordan vil det nye europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA  fungere – og hva tenker han om det brennaktuelle spørsmålet om EU-regulering av minstelønn? På et Fafo Østforum-seminar 13. mars vil Joost Korte – Europakommisjonens generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker – fortelle om EUs planer innen sitt saksfelt. EUs delegasjon til Norge er tilrettelegger og medarrangør.

The visit of Director-General Joost Korte is unfortunately canceled. This is due to new internal instructions following the coronavirus outbreak that indicate that only absolutely necessary journeys must be made by employees of the EU institutions.

Publisert: 09 March 2020