Skip to main content

Nyhet

SMART advice to make businesses more sustainable

News | 20 January 2020 | Alf Tore Bergsli

SMART er et EU-prosjekt rettet mot å gjøre produksjon og handel mer bærekraftig og ansvarlig. Denne uka arrangerer prosjektdeltakerne en rekke arrangementer i Oslo, hvor de presenterer tiltak for hvordan EU-systemet og det europeiske næringslivet kan nå dette målet. På møtet 24. januar vil Fafos Mark Taylor holde et innlegg om motstanden mot reguleringer innen globale verdikjeder generelt, samt spørsmål som gjelder produkters livsløp. Det er fri registrering til arrangementene.

SMART is an EU project aimed at making trade and the market more sustainable and responsible. This week, through a string of events, members of the project will present their suggestions for what EU and its businesses can do to reach these goals. On the event focused on products January 24th, Fafo researcher Taylor will offer his advice when it comes to “Resistance to regulation in global value chains / product lifecycles”. Anyone can register to participate in the events.
Publisert: 20 January 2020