Skip to main content

Nyhet

From bad to worse for workers in Lebanon

News | 05 June 2020 | Alf Tore Bergsli

Fafo og ILO har gjennomført en studie av virkningene covid-19-pandemien har hatt på sårbare arbeidere i Libanon.

Landet opplevde allerede på forhånd alvorlige økonomiske, økonomiske og politiske utfordringer. Flertallet av de sårbare arbeiderne var ansatt uten skriftlige kontrakter, og manglet trygde- og/eller helsedekning. Pandemien skapte dermed enda en utfordring for gruppen, og da særlig for syriske flyktninger. 60 prosent av syrere og 39 prosent av libanesiske arbeidere har mistet jobben siden utbruddet av pandemien.

For å følge situasjonen videre, vil denne studien bli supplert med nye undersøkelser i månedene som kommer.

Fafo and ILO have conducted a study on the impacts of COVID-19 on vulnerable workers in Lebanon.

The country was already experiencing serious financial, economic and political challenges when hit by the COVID-19 pandemic. The pandemic added yet another challenge to vulnerable workers in Lebanon, particularly Syrian refugees. The majority of workers were employed without written contracts, social security coverage or health coverage before the onset of the pandemic. 60 percent of Syrians and 39 percent of Lebanese workers have already been permanently laid-off since the outbreak of the pandemic.

To follow the situation further, this study will be complemented by new surveys in the months to come.

Publisert: 05 June 2020