Skip to main content

Nyhet

How to strengthen the Nordic working life model facing the future of work

News | 22 November 2022 | Jon Lahlum

Med vekt på tariffavtaledekning og variasjonene i arbeidslivsregulering i de nordiske land, er dette notatet skrevet av Jon Erik Dølvik som underlag for diskusjon på nordisk arbeidsministermøte i Oslo 22 november 2022. Temaet er hvordan myndighetene og partene kan styrke og fornye avtalesystemene i nordisk arbeidsliv. Med utgangspunkt i et nordisk forskerseminar, ble arbeidet med notatet initiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Focusing on collective bargaining coverage and the varieties of labour market regulation in the Nordic countries, this paper about ways to strengthen the Nordic working life models is written by Jon Erik Dølvik to serve as the basis for discussion on a Nordic labour minister meeting in Oslo, November 2022. Building on an earlier seminar with Nordic scholars, the project was initiated by the Norwegian Ministry of Labour and Inclusion, with support from the Nordic Council of Ministers.

Publisert: 22 November 2022