Skip to main content

Nyhet

How to draw certainty from uncertain survey data

News | 24 August 2020 | Alf Tore Bergsli

Reguleringen av migrasjon og mobilitet har blitt et av de mer fremtredende politiske spørsmålene i vår tid. Likevel, til tross for det massive fokuset på migrasjon og dens konsekvenser, vet vi fortsatt relativt lite om mange migrantgrupper.

 I en artikkel publisert i International Journal of Social Research Methodology oppsummerer Guri Tyldum fordeler og ulemper ved å bruke «respondent-driven sampling» (RDS) som metodikk for utvalg og analyse av survey-data fra såpass vanskelig målbare populasjoner som migranter.

The regulation of migration and mobility has become one of the more salient political issues of our time. Yet, despite the massive focus on migration and its consequences, we still know relatively little about many migrant groups.

In an article published in International Journal of Social Research Methodology, Guri Tyldum summarises the pro and cons of using so called respondent-driven sampling (RDS) as a methodology for sampling and analysing survey data from rare and elusive populations such as migrants.

Publisert: 24 August 2020