Skip to main content

Nyhet

New article: Do participation structures affect workers’ voice?

News | 11 April 2022 | Jon Lahlum

Ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse er et sentralt element i den nordiske arbeidslivsmodellen. Rettighetene utøves både gjennom tillitsvalgte og verneombud, såkalt representativ deltakelse så vel som direkte av den enkelte ansatte gjennom individuell deltakelse. I denne artikkelen er det den representativ deltakelsen i norske bedrifter i privat sektor som studeres, og om det har betydning hvordan slik deltakelse organiseres: Er tillitsvalgtes vurdering av innflytelse på bedriftsnivå avhengig av om møtene med ledelsen er formelle eller uformelle?

Employees’ democratic right to participate is a core element of Nordic labour market models exercised both through representative and indirect participation as well as individual and direct participation. This article analyses representative participation and whether the form it takes matters: Is local trade union representatives’ assessment of influence at company level dependent on whether meetings with management are formal or informal?

Publisert: 11 April 2022