Skip to main content

Nyhet

New article on young outsiders in the EU South

News | 11 May 2022 | Alf Tore Bergsli
Arbeidsledighet og usikkerhet blant unge har økt i kjølvannet av den siste globale lavkonjunkturen. Anne Hege Strand er medforfatter av en empirisk basert analyse av den ujevne spredningen av unge mennesker som hverken er i jobb eller under utdanning eller opplæring (NEETs) i ulike regioner i Italia, Spania, Hellas og Kypros. Forfatterne fremhever at region i kombinasjon med kjønn, klasse, utdanning og økonomisk vekst er sentrale faktorer bak utviklingen i NEET.
Youth unemployment and precarity have been expanding in the aftermath of the recent global recession. This article, co-written by Anne Hege Strand, offers an empirical examination of the uneven expansion of young people "Not in Employment, Education or Training" (NEETs) between regions of Italy, Spain, Greece and Cyprus. The authors highlighted region, as well as gender, class, education and economic growth as key factors behind NEET statistics.
Publisert: 11 May 2022

Researchers