Skip to main content

Nyhet

New report: Vulnerable workers in Jordan hit hard by COVID-19

News | 04 May 2020 | Alf Tore Bergsli

Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har lansert resultatene fra en haste-undersøkelse av virkningene COVID-19-pandemien har hatt på sårbare grupper i det jordanske arbeidsmarkedet – syriske flyktninger, kvinner og arbeidere innen det uformelle arbeidsmarkedet.

Nesten halvparten av respondentene som var i arbeid før utbruddet, er for tiden arbeidsledige. Av disse har 13 prosent mistet jobben permanent, 18 prosent er midlertidig permittert og 16 prosent er i lønnet permisjon. Syriske flyktninger er blant dem som er hardest rammet, siden de oftere har en uformell arbeidssituasjon. En tredjedel av syrerne som var i arbeid før krisen hadde mistet jobben permanent, mot 17 prosent av de undersøkte jordanerne.

Fafo and the International Labour Organization (ILO) has launched the results of a rapid assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on vulnerable workers in the Jordanian labour market. The assessment includes Syrian refugees, Jordanians, women and workers in informal employment.

Almost half of the respondents who were in employment before the COVID-19 outbreak, were currently out of work. Out of these, 13 per cent had been permanently dismissed, while 18 percent had been temporarily laid-off and 16 per cent were on paid leave. Syrian refugees were among those hardest hit as a result of their largely informal employment situation. A third who were in employment before the crisis had lost their jobs permanently, compared to 17 per cent of surveyed Jordanians.

Publisert: 04 May 2020