Skip to main content

Nyhet

Moving on to Europe: a doubtful idea for many Syrian refugees

News | 16 June 2021 | Alf Tore Bergsli

Denne artikkelen undersøker oppfatninger om migrasjon til Europa og Nord-Amerika blant syriske flyktninger i Jordan og Libanon. Basert på kvalitative intervjuer utført i 2019, beskriver forfatter Guri Tyldum en utbredt ambivalens i flyktningenes forhold til hva livet som flyktning i Europa kan innebære. Artikkelen viser at sekundærmigrasjon til Europa ikke bare forbindes med positive utfall, og antyder at det kan være seleksjonsprosesser som styrer hvilke undergrupper av flyktninger som ender opp med å reise til Europa.

This article investigates perceptions of secondary migration to Europe and North America among Syrian refugees in Jordan and Lebanon, based on qualitative interviews conducted in 2019. Author Guri Tyldum describe the ambivalence many of these refugees express, when talking about moving on to Europe. The article demonstrates that secondary migration is not only associated with positive outcomes and suggests that there may be self-selection effects in what subgroups of refugees that end up seeking migration to Europe.
Publisert: 16 June 2021