Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?
Fafo-seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00 Monday, 24 February 2020
Gitte Huus Anne Jensen Wenche Landbakk Pål Sandvik Hilde Jorunn Kvamme Mathias Estensen Svanhild Sønsteby Gry Alnes Kristine Lier Heidi Brandtenborg Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen Terje Olsen Sissel C. Trygstad