Skip to main content

Fafo-webinar

Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

Thursday 14. December 2023

kl. 09:00–10:00

Personer med midlertidige kontrakter, eller annen løs tilknytning til arbeidslivet, har lav tillit til andre personer og lavere valgdeltakelse enn arbeidstakere i fast jobb. Det viser en rapport fra Eurofound, som har sett på sammenhengen mellom tilknytning til arbeid og holdninger til samfunnet i europeiske land. På dette seminaret diskuterte representanter fra LO og NHO forskningsresultatene og mulige løsninger.

Usikkerhet i jobbsituasjon og tillit til institusjoner og politikere – det er tema i Eurofounds rapport «Societal implications of labour market instability», som ble lansert tidligere i høst. I rapporten presenteres oppdaterte tall for hvor mange som har atypiske arbeidskontrakter og hva som kjennetegner disse personene. Med atypiske kontrakter menes arbeidsavtaler som ikke er faste heltidskontrakter, slik som midlertidige stillinger, små deltidskontrakter, tilkallingsavtaler eller lignende. Eurofound har også sett på hvordan en usikker arbeidssituasjon påvirker den enkeltes helse og opplevelsen av å være en del av fra samfunnet.

På dette seminaret presenterte Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad hovedfunnene fra rapporten og hvordan funnene kan forstås i en norsk sammenheng.

Deretter ga valgforsker og forskningsleder Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning oss et innblikk i hva som påvirker tillit og valgdeltakelse i negativ retning i Norge.

Og LO-sekretær Trude Tinnlund og seniorrådgiver Torstein Ulserød fra NHO diskuterte betydningen av disse forskningsresultatene:

  • Hvordan finne den rette balansen mellom virksomhetenes behov for fleksibilitet og å unngå de negative konsekvenser av arbeidstakeres løse tilknytning til arbeidslivet?
  • Hvordan forebygge at de som er i atypiske arbeidsforhold får svekket tillit til samfunnets institusjoner og demokratiet?

Program

Velkommen ved Kaja Reegård, forskningsleder, Fafo

Presentasjoner

  • Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo. Presentasjon (pdf)
  • Johannes Bergh, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Presentasjon (pdf)
Spørsmål fra studio og seere

Samtale mellom

  • Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO
  • Torstein Ulserød, seniorrådgiver, NHO
Spørsmål fra studio og seere

Møteleder: Kristin Alsos, forsker, Fafo

Relevant publikasjon

Eurofound societal implications of labour market instabilityPublikasjonen Societal implications of labour market instability er utgitt av Eurofound i 2023, og forfattet av Eszter Sandor, Anamaria Maftei, Marta Anzillotti og Gillian Bell.

Rapporten handler om de som har en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet, og om hvordan det er en sammenheng mellom å være i disse jobbene og ha lav tillit, ikke delta i valg og lignende. Norge er inkludert.

 
 
 

Om Eurofound

eurofoundEurofound står for European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions.

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er – i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) – nasjonal korrespondent for Norge. Prosjektet Nasjonal korrespondent for EUROFOUND utføres på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.