Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Integrering i usikre tider

Monday 22. April 2024

kl. 10:30–13:30

Norsk integreringspolitikk vedtas sentralt, men iverksettes lokalt, og i dag tas hele landet i bruk i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. De siste årene har kommunene måttet omstille seg til en ny hverdag på integreringsfeltet. Hvordan har det gått med kommunenes integreringsarbeid? På seminaret ble funn fra nye Fafo-rapporter presentert og diskutert.

Det har vært store omveltinger i den kommunale integreringspolitikken. Vi har fått ny integreringslov, det har vært voldsomme svingninger i ankomsttall og det er innført en midlertidig lov som gir en rekke unntak for den største deltakergruppen: flyktninger fra Ukraina.

På dette seminaret presenterte vi ferske funn fra Fafos forskning om norsk integreringspolitikk og ikke minst, om kommunenes arbeid med å oversette nasjonal politikk til lokal praksis.

Vi hadde invitert statssekretær fra arbeids- og inkluderingsdepartementet Kjetil Vevle (Ap) for å snakke om den nye stortingsmeldingen om integreringspolitikken, og ordførere fra kommuner med ulike erfaringer fra bosettings- og integreringsarbeidet som kan fortelle mer om hvilke utfordringer og muligheter de ser i sitt arbeid.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Innlegg ved statssekretær Kjetil Vevle (Ap), Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskningsfunn ved Fafo-forskerne Guri Tyldum, Hanne Cecilie Kavli, Rebekka Ravn Lysvik, Bjorn Dapi, Ragna Lillevik, Beret Bråten, Hedda Flatø og Tove Mogstad Aspøy. Vi spør blant annet:

  • Hva er de viktigste endringene i den nye integreringsloven og hva betyr de i praksis?
  • Hva har innføring av kort programtid betydd for norskopplæring og overgang til arbeid?
  • Hvordan har kommunene løst nasjonale krav om standardisering av tilbudene?
  • Hvordan går det med arbeidsretting og formell utdanning i introduksjonsprogrammet?
  • Varig tilknytning eller raskt i arbeid: Gjør høye ankomsttall og midlertidig beskyttelse at man kan gå bort fra målet om langsiktig integrering?

Klikk på lenker for å laste ned forskerne presentasjoner (pdf)

Innledende kommentar ved Hanne Cecilie Kavli, Fafo

Debatt med

  • Amine Mabel Andresen, ordfører (H), Lørenskog kommune
  • Merete Høntorp Gandrud, ordfører (Ap), Flå kommune
  • Kristin Surlien, gruppeleder (H), Drammen kommune

Debatten ble ledet av Fafo-forsker Jon Horgen Friberg, som åpnet for spørsmål fra studio og seere.

Møteledere: Guri Tyldum og Hanne Cecilie Kavli, Fafo

 

Nye publikasjoner

På seminaret lanseres to nye Fafo-rapporter:

  • Kort programtid i introduksjonsprogrammet.
  • Var det oppskriften som manglet?
Forskerne presenterer også funn fra to andre nylig utgitte Fafo-publikasjoner. Klikk på rapportplakater nedenfor for å lese sammendrag og laste ned pdf-versjoner av rapporten.