Skip to main content

Trygdeforskningsseminaret 2024

Oslo, 5. og 6. desember 2024

Fafo og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet ønsker velkommen til årets viktigste nasjonale møteplass om arbeid, trygd og velferd – et seminar med plenumsforedrag, parallellsesjoner og debatt.

Praktiske opplysninger

Du finner foreløpig program nederst på denne siden. Her kan du melde deg på. 

Konferanseavgift

  • Deltagelse begge dager med lunsj og pauseservering): kr 2680
  • 3 retters middag – inkl. vinpakke/drikke kr 905

Påmelding er bindende. 

Konferansested

Konferansen og konferansemiddag avholdes på Quality Hotel Hasle Linie.

Bøkkerveien 4.

Til/fra Gardermoen, Oslo lufthavn, Flybuss F5

T-bane: Linje 5 til Hasle og linje 4 til Løren

Overnatting

Konferansedeltagere kan bestille rom på Quality Hotel Hasle Linie.

Det er konferanserabatt for rombestilling innen 15. oktober 2024. Oppgi kode Trygdeforskningsseminaret 2024

Overnatting koster før 15. oktober kr 1350.

Overnatting bestilles og betales av hver enkelt.

Innsending av abstract

Trygdeforskningsseminaret 2024 arrangeres av Fafo og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet. Programkomiteen består av Anne Hege Strand og Heidi Moen Gjersøe.

Vi har åpnet for påmelding av abstract. Vi tar imot abstract innenfor temaet arbeid, trygd og velferd. Abstract på maksimum 300 ord sendes til Anne Hege Strand og Heidi Moen Gjersøe  eller ved å trykke på lenke for innsending her

Frist for innsending av abstract: 22. oktober 2024

Kontaktpersoner:

Program per 4. juli (oppdateres)

Her kan du se en versjon i pdf

Torsdag 5. desember

09:30–10:30             Registrering og kaffe

10:30–10.35             Velkommen. Fafo og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet

10:35–12:00             Plenum I

                                 Arbeid og helse. Samarbeid mellom NAV og helsetjenestene

Norge har en høy andel personer i yrkesaktiv alder som mottar helserelaterte stønader. NAV og helsetjenesten forventes å samarbeid om personer som har behov for stønader og tjenester fra begge sektorer. Hvordan fungerer dette arbeidet, og hva er utfordringene?                     

Ordstyrer: Heidi Moen Gjersøe    

Karen Walseth Hara, førsteamanuensis ved NTNU og koordinerende rådgivende overlege i NAV Trøndelag.
[Tittel kommer]
Line Fossum Skogstad, offentlig ph.d.-stipendiat ved OsloMet og seniorrådgiver i NAV Vest-Viken
[Tittel kommer]

12:00 – 13:00           Lunsj

13:00 – 15:00           Plenum II

                                 Et arbeidslivsperspektiv på arbeidsinkluderingen

Unge utenfor arbeid har ofte sammensatte utfordringer, typisk i kombinasjon med lite utdanning. I Norge har vi en sammenpresset lønnsstruktur med høye minstelønninger, relativt sett høy produktivitet og få jobber uten krav til formelle kvalifikasjoner. Ergo er det noen avgrensede deler av arbeidsmarkedet som ofte er de mest aktuelle for å inkludere unge med lav utdanning inn i. I denne sesjonen tar vi for oss arbeidsmarkedet og arbeidsgiversiden. Hva kjennetegner de delene av arbeidsmarkedet vi ser for oss at unge utenfor skal inn i? Hvordan kan trygd og aktiveringspolitikk utformes bedre for å treffe denne delen av arbeidsmarkedet?

Ordstyrer: Anne Hege Strand, forsker, Fafo
 
Elin Svarstad, forsker, Fafo og UiO
Lavtlønnsyrker hva kjennetegner disse?
Manudeep Bhuller, professor, økonomisk institutt, UiO
[Tittel kommer]
Victoria Sparrman, Samfunnsøkonom, NHO
Hva kan partene i arbeidslivet gjøre for å sikre en bedre arbeidsinkludering?      

15:00–15:30             Pause

15:30 – 17:30           Parallelle sesjoner I         

18:30 –                      Konferansemiddag Quality Hotel Hasle Linie, krever påmelding

Fredag 6. desember

09:00 – 11.00          Parallelle sesjoner II

11:00 –11:30            Pause

11:30 –13:00           Plenum III

                                Kunstig intelligens (KI) som velferdsleverandør

Hvordan skal vi klare å utnytte kunstig intelligens for å gi oss bedre velferd i fremtiden? Hva er mulighetene og hvor ligger utfordringene?

Ordstyrer: Anne Hege Strand, forsker Fafo og Silje Andresen, forsker, Fafo

                                 Andreas Møller Jørgensen, lektor ved Aalborgs Universitet

                                 Navn kommer

                                 Navn kommer

13.00                        Avslutning av konferansen, annonsering av neste års arrangør

13:00–14:00            Lunsj


Se også tidligere seminarer: